Links - Werkwijzer Skip to main content

Aanvullende informatie

U kunt naast onderstaande links ook gebruik maken van de links die in de verschillende onderdelen van deze Werkwijzer zijn opgenomen. De lijst met gebruikte bronnen biedt ook links naar interessante websites en aanvullende informatie.

Interessante websites

Langdurige coronaklachten en werk

Animaties, video’s en online informatie voor werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, arbo- en (zorg)professionals. Uitgebreide toolbox voor professionals. Samenwerking tussen Centrum Werk Gezondheid en C-support.
https://werkcovid19.nl/tools/
https://www.c-support.nu/werk-en-long-covid/ (patiënten)
https://www.c-support.nu/toolbox-werk-en-long-covid/ (professionals)

Thuisarts – werken na corona

Informatie voor werknemers en zzp’ers met langdurige coronaklachten, afgeleid van de richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ voor zorgverleners.
https://www.thuisarts.nl/na-corona/ik-heb-corona-gehad-en-wil-weer-gaan-werken 

Centraal informatiepunt Chronisch Ziek en Werk

Website van Patiëntenfederatie Nederland met tips, tools en in formatie om aan het werk te kunnen blijven en regie te kunnen nemen.
https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/werken-met-chronische-ziekte

Werk en chronisch ziek

Website die overzicht biedt van wat zoal beschikbaar is rond werken met een chronische aandoening van Centrum Werk Gezondheid.
http://werkenchronischziek.nl/

Fit for Work

Website met informatie over aan het werk blijven met een aandoening met enkele interessante tips en tools.
https://www.fitforworknederland.nl/werknemers/

Richtlijn Chronisch Zieken en Werk

Patiëntinformatie over begeleiding en beoordeling door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts
http://www.patienteninformatietool.nl/richtlijn-chronisch-zieken-en-werk

Slim opkomen voor jezelf

Website over hoe patiënten kennis zo goed mogelijk in kunnen zetten bij gesprekken met bijvoorbeeld met een arts, de gemeente of op het werk.
http://www.slimopkomenvoorjezelf.nl/

Werken met hersenletsel

Website van de hersenstichting over werken met hersenletsel. De informatie is ook handig voor mensen met andere aandoeningen.
https://www.werkenmethersenletsel.nl

Mijn Re-integratieplan

Mijn Re-integratieplan kan u ondersteunen om binnen uw mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren.
https://www.mijnreintegratieplan.nl/

 

Instanties

C-support

C-support adviseert en begeleidt Long-COVID patiënten, biedt scholing en stimuleert onderzoek.
Goudsbloemvallei 1
5237 MH ‘s-Hertogenbosch
073-44 00 440
info@c-support.nu
www.c-support.nu/

Long COVID Nederland

Long Covid Nederland biedt patiënten onderlinge support en deelt ervaringen en kennis over gevolgen van Long COVID.
https://longcovidnederland.wordpress.com/

PostCovid NL

PostCovid NL is de patiëntenorganisatie die mensen met langdurige klachten na corona helpt grip te krijgen op hun leven.
https://www.postcovidnl.nl/

Q-support

Q-support adviseert en begeleidt Q-koortspatiënten, biedt scholing en stimuleert onderzoek.
Goudsbloemvallei 1
5237 MH ‘s-Hertogenbosch
073-61 00 010
info@q-support.nu
www.q-support.nu/

Stichting Q-uestion

Q-uestion is de patiëntenorganisatie voor Q-koortspatiënten (belangenbehartiging, informatieverschaffing en lotgenotencontact).
Postbus 6288
5600 HG Eindhoven
06-27168689
info@stichtingquestion.nl
http://stichtingquestion.nl/

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst
Orteliuslaan 871 – 1e verdieping
3528 BE Utrecht
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
030-297 03 03
https://www.patientenfederatie.nl/

Centrum Werk Gezondheid

Kennis- en ontwikkelcentrum voor werk en gezondheid dat projecten, programma’s en kwalitatief onderzoek initieert en coördineert.
Regentesselaan 24
3818 HJ Amersfoort
+31 33 465 6274
info@centrumwerkgezondheid.nl

Professionals

Fysiotherapeut (KNFG)
www.defysiotherapeut.com

Ergotherapeut (Ergotherapie Nederland)
www.ergotherapie.nl

Arbeidsdeskundige (NVvA)
www.arbeidsdeskundigen.nl

Bedrijfsartsen (NVAB)
https://nvab-online.nl/

Eerstelijnspsychologen (LVVP)
https://lvvp.info/

Psychologen (NIP)
https://psynip.nl/

Logopedisten (NVLF)
https://www.nvlf.nl/

Diëtisten (NVD)
https://nvdietist.nl/